Değişen ekonomik dengeler sebebiyle pek çok firma kendi operasyonlarını daha iyi yönetmek, verimliliklerini arttırmak ve maliyetlerini düşürmek, iç müşterilerine sağladıkları hizmetlerin kalitesini arttırmak, riskleri paylaşmak, sermaye harcamalarını azaltmak gibi sebepler ile şirketlerinin IT hizmetleri için bu işi yapan firmalar ile çalışmak ihtiyacı duymaktadır. Remsa Bilgisayar, şirketlerin ihtiyaç ve kurum kültürlerine göre paylaşımlı ve/veya atanmış personeller ile bu taleplere cevap vermek için “Dış Kaynak Kullanımı” hizmetlerini sunmaktadır. Dış kaynak kullanımı hizmeti, “paylaşımlı” veya “atanmış” kaynak kullanımı yöntemleri ile sunulabilmektedir. Paylaşımlı dış kaynak kullanım hizmetlerinde bakım onarım anlaşmalarına ek olarak belirli periyotlar ile personel sağlayarak hizmet verilir. Atanmış personel tanımında ise talep edilen hizmet tipine göre uygun nitelik ve yetkinlikteki personeller ile bordrolama hizmeti veya süreçlerin tümünün yönetilmesi şeklinde hizmet sağlanır.

Dış kaynak kullanımı yöntemi ile hizmet almanın aşağıdaki temel avantajları sayılabilir:
• Maliyetleri düşürmek: İlk yatırım, personel ve işletme maliyetlerinde azalma.
• Hizmet kalitesini yükseltmek: Uzman personel kullanımı nedeniyle hizmet kalitesinde iyileşme.
• Esneklik ve Ölçeklenebilirlik: Değişen dönemsel ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilme veya fazla kapasite bulundurma zorunluluğundan kurtulma.