Proje Yönetimi, müşterilerde yeni bir sistemin kurulması veya yeni bir servisin devreye alınması gibi belirli bir plan dahilinde yürütülmesi gereken, başlangıcı ve sonu olan, özgün, girdi ve çıktıları açık ve net olarak tanımlanabilen, iletişim, raporlama ve koordinasyon gerektiren çalışmaların, proje yönetimi yaklaşım ve kuralları uyarınca gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlerdir.
Proje yönetiminde en temel amaç; zaman, maliyet (bütçe) ve kapsama ilişkin olarak yapılan planlamaların, seçilen hedeflerin, proje bitiminde gerçekleşen durumla maksimum oranda örtüşmesini (bir başka deyişle minimum sapma ile gerçekleşmesini) sağlamaktır. Proje Yönetimi hizmeti, yönetilen projenin çıktısı olan ürün ve hizmetleri değil, doğrudan bu ürün ve hizmetleri elde edebilmek için gerçekleştirilen projeye verilen yönetim hizmetinin kendisini içerir.

Kapsam Dışı Konular

• Proje Yönetimi hizmetleri dışındaki tüm hizmet alt bileşenlerine ilişkin bakım, destek, işletim ve yönetim hizmetleri, • Tekrarlanan ve sürekliliği olan operasyonel işlerin yönetimi (hizmet yönetimi). Proje Yönetimi hizmeti, proje yönetimi ilkelerini ve metodolojisini projelerinde uygulamak ve gerçek proje başarısını elde etmek isteyen, yüksek bütçeli/çok partili/çok lokasyonlu/entegrasyon gerektiren projelerle uğraşan, ama bünyesinde proje yönetimi konusunda yeterli deneyim ve tecrübeye sahip eleman bulunmayan ya da bulundurmamayı tercih eden tüm firmalar tarafından kullanılabilir.